Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Συμμετοχής Δήμου Λέσβου

Το σύστημα Ηλεκτρονικής Συμμετοχής δίνει τη δυνατότητα για υποστήριξη και διαχείριση της ηλεκτρονικής συμμετοχής των πολιτών όσον αφορά την εφαρμογή και την αξιολόγηση της στρατηγικής και των πολιτικών του Δήμου. Μέσα από το σύστημα, το οποίο θα βασίζεται στις πλατφόρμες Ηλεκτρονικής Συμμετοχής, Ηλεκτρονικών Δημοσκοπήσεων και Ηλεκτρονικών Κοινοτήτων, καθώς και σε τεκμηριωμένη και εφαρμοσμένη μεθοδολογία ηλεκτρονικής συμμετοχής, οι πολίτες θα μπορούν, μεταξύ άλλων, να συμμετέχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων, αξιολογώντας, προτείνοντας και συζητώντας το σύνολο των προτεινόμενων εφαρμογών και πολιτικών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο