Μετεγκατάσταση του λιμένα Μυτιλήνης

Περιγραφή διαβούλευσης

Συμφωνείται ή όχι με την μετεγκατάσταση του λιμένα Μυτιλήνης στον Καρα Τεπε;